Firma

NORD POLSKA

Ogłoszenie

Pracownik gospodarczy

Stanowisko

Pracownik gospodarczy

Miasto/województwo

Nowa Sól

Publikacja

2021-01-14

Opis Firmy

Firma NORD została założona w 1965 r., a obecnie jej sprzedaż netto wynosi około 500 milionów Euro. Nasze powodzenie we wspinaniu się na elitarną listę producentów motoreduktorów należy zawdzięczać strategii polegającej na słuchaniu naszych klientów i ścisłej współpracy z nimi. Z pomocą naszych klientów stworzyliśmy optymalne rozwiązania w zakresie napędów, jak również osiągaliśmy nieprzerwany wzrost jako firma.

Pracownik gospodarczy
Miejsce pracy: lubuskie (Nowa Sól)

Nasze oczekiwania:
- chęć do pracy w systemie 2 zmianowym;
- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – mile widziane
- umiejętność pracy w grupie.

 

Twoje obowiązki:
- utrzymanie porządku i czystości na terenie zakładu produkcyjnego;

- usuwanie odpadów poprodukcyjnych takich jak makulatura i tworzywa sztuczne;
- obsługa elektrycznego wózka holowniczego.

 

Co oferujemy:
- umowę o pracę na pełny etat;

- pracę w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku;
- stabilne warunki zatrudnienia.

 

W aplikacji prosimy o umieszczenie poniższej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez NORD Napędy Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Soli moich danych osobowych (w tym mojego wizerunku)* w celu przeprowadzenia rekrutacji.”
* Wpisać w przypadku dołączenia do CV zdjęcia kandydata


Administratorem Twoich danych osobowych w zakresie prowadzenia niniejszego procesu rekrutacji jest NORD NAPĘDY Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Soli, adres: 67-100 Nowa Sól, ul. Inżynierska 4. Tel. 684557800, e-mail: PL-NO-KADRY@nord.com, dalej zwany: „Administratorem”).
Jeżeli wyrazisz zgodę na wykorzystanie przez Administratora Twoich danych osobowych będą one przetwarzane (tzn. m.in. zbierane, przechowywane, zapisywane, przeglądane) przez Administratora na podstawie Twojej zgody (począwszy od 25 maja 2018 r. także na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) na potrzeby rekrutacji.
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy i nie będą przekazywane jakimkolwiek innym podmiotom (odbiorcom danych). Masz prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, a począwszy od 25 maja 2018 r. - masz prawo do żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zasady korzystania z tych praw określają przepisy prawa. W celu skorzystania z tych praw należy skontaktować się z Administratorem za pomocą adresu e-mail wskazanego powyżej lub w formie pisemnej na adres Administratora wskazany powyżej.
Możesz cofnąć udzieloną już zgodę lub zgody w każdym momencie poprzez przesłanie wiadomości email lub listu do Administratora na adres wskazany powyżej. Pamiętaj, że cofnięcie przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
We wszelkich sprawach dotyczących Twoich danych osobowych kontaktuj się z Administratorem listownie na adres wskazany powyżej lub adres e –mail PL-NO-KADRY@nord.com